Narty i góry towarzyszyły mi od najmłodszych lat, czego konsekwencją było zainteresowanie wspinaniem. Po kilku sezonach wspinaczkowych w Tatrach, kolejnymi krokami były sportowe i eksploracyjne wyjazdy wspinaczkowe w różne góry świata.

Pasje te stały się moim zawodem. I tak pozostało aż do dzisiaj.

Po maturze studiowałem w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. AWF ukończyłem z tytułami mgr sportu i trenera narciarstwa alpejskiego II klasy. 

Jestem instruktorem Polskiego Związku Narciarskiego (od 1980 r.), przewodnikiem tatrzańskim od r. 1982; (I klasy od r. 1993), a od roku 1983 ratownikiem TOPR (do r. 1991 Grupy Tatrzańskiej GOPR).

Od r. 1985 jestem instruktorem Polskiego Związku Alpinizmu.

Na zaproszenie Colorado Outward Bound School z Denver, przez dwa sezony letnie (1989 i 1990) pracowałem w Górach Skalistych jako oraz instruktor tej szkoły.

Zainicjowałem i zrealizowałem przystąpienie polskich przewodników wysokogórskich do elitarnej, ogólnoświatowej Międzynarodowej Federacji Związków Przewodników Górskich (IVBV / UIAGM / IFMGA).

Jestem założycielem  Polskiego Stowarzyszenia Przewodników Wysokogórskich, a przez 10 lat (1996-2006) byłem jego prezesem. 

Zrealizowałem uniezależnienie przewodnictwa tatrzańskiego od innych organizacji.

W latach 1995- 2006 byłem egzaminatorem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na przewodników tatrzańskich.

W latach 1989 - 2009  pracowałem jako zawodowy przewodnik górski, instruktor alpinizmu oraz instruktor narciarski.

Od roku 2000 posiadam międzynarodową licencję przewodnika wysokogórskiego i narciarskiego IVBV / IFMGA / UIAGM.

Obecnie pracuję jako ratownik TOPR, przewodnik wysokogórski i narciarski IVBV, oraz jako instruktor narciarski, przewodnik tatrzański a także instruktor taternictwa.

Władam biegle 2 językami obcymi, niemieckim i angielskim, a nieco słabiej językiem rosyjskim.