• PL
  • DE
  • EN

Kursy i szkolenia skałkowe

Wspinanie w skałkach jest znakomitym przygotowaniem zarówno do dalszego wspinania skalnego jak i wprowadzeniem do wspinania w górach.  Kursy skałkowe trwają conajmniej 5 dni, zazwyczaj po ok. 6 godzin zajęć dziennie. Maksymalna wielkość grupy to 4 osoby. Kursanci mają do dyspozycji cały potrzebny sprzęt osobisty i asekuracyjny. Powinni  posiadać własne buty wspinaczkowe (nie za małe !). Zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie. Przedpłata rezerwacyjna wynosi 1500 zł. Koszt kursu zależy od ilości osób i wynosi od 1000 do 3000 zł. Płatności za kurs regulowane są przed jego rozpoczęciem.

Dla wszystkich pragnących dokładniej poznać tajniki czy to szeroko pojętego wspinania czy to różnych odmian narciarstwa, proponuję kursy i szkolenia, w trakcie których zainteresowani mogą zdobyć nowe bądź udoskonalić już posiadane umiejętności. Zakres tych szkoleń a zatem także czas ich trwania może być bardzo różny. Długoletnie praktyki w szkoleniach narciarskich, wspinaczkowych, przewodnickich, wysokościowych, itp. pozwalają mi elastycznie dopasowywać programy do indywidualnych potrzeb i możliwości Kursantów.


Wspinanie w skałkach jest znakomitym przygotowaniem zarówno do dalszego wspinania skalnego jak i wprowadzeniem do wspinania w górach.
Szkolenia skałkowe prowadzę pod konkretna osobę / osoby.
Wersja indywidualna jest najdogodniejsza, ale i najdroższa.
Wersja grupowa (maksymalnie 4 osoby w grupie) jest oczywiście najtańsza, ale niesie za sobą ograniczenia typowe dla imprez zbiorowych.
Liczba szkolonych większa niż 2 osoby równocześnie wyklucza wszelkie wyjścia górskie w ramach szkolenia.
Czyli że pozostają wtedy do dyspozycji wyłącznie rejony skałkowe.
Podobnie jak w każdej dziedzinie wiedzy, szkolenie wspinaczkowe ma swój początek, ale nie ma końca.
To sam uczestnik musi zdecydować o tym, jak długo chce się szkolić.
Może to trwać dni, tygodnie, miesiące i lata.
Długość szkoleń zależy od jego uczestników, ponieważ w efekcie chodzi o ich (i partnera / partnerów) zdrowie i życie.

W cenę wliczony jest sprzęt asekuracyjny.
Należy posiadać własne buty wspinaczkowe i pozostały ekwipunek turystyczny.
UWAGA: ważne, aby buty były KOMFORTOWE, tzn. aby rozmiar umożliwiał używanie ich  BEZ  ZDEJMOWANIA przez co najmniej kilka godzin.
Kwestie logistyczne - tak jak przy wycieczkach górskich - nie są wliczone w cenę kursu i stanowią dodatkowe obciążenie uczestników / uczestnika.
W naszych warunkach klimatycznych takie szkolenia przeprowadzam zazwyczaj od końca kwietnia do początku listopada.
Przy "niepogodzie" korzystam z krytych ścianek wspinaczkowych, zlokalizowanych niestety poza Zakopanem.

>> Wspinanie skałkowe >>


Programy przygotowawcze i zastępcze

Bardziej skomplikowane tury górskie wymagają przygotowania technicznego. Tego typu szkolenia mogą też być treścią programów zastępczych, realizowanych zamiast programu górskiego w przypadku gorszej pogody czy złych warunków, w skałkach lub na ściankach wspinaczkowych.


Przygotowanie do pracy na wysokości

Przygotowania do wykonywania prac na wysokości często prowadzone są w skałach lub na konstrukcjach mogących imitować sytuacje rzeczywiste przy tego rodzaju pracach.


Kursy turystyki zimowej

Uprawianie turystyki zimowej wiąże się  Z KONIECZNOŚCIĄ PODEJMOWANIA WAŻKICH i często brzemiennych w skutki decyzji, odnośnie m.in. wyboru trasy, nawigacji i odnajdywania drogi w terenie, znajomości śniegów, lawinoznawstwa, itd., a także z koniecznością używania specjalistycznego sprzętu typu raki, czekan, sprzęt do ratownictwa lawinowego, itp.
Lepiej zatem uczyć się tego wszystkiego pod okiem zawodowca, niż eksperymentować... z życiem swoim i współtowarzyszy wycieczki.


Szkolenia narciarskie poza trasami

Narciarstwo uprawiane poza trasami ma sporo ważnych życiowo tajemnic. Tajemnice te warto zatem poznawać pod opieką najlepszych fachowców.


Szkolenia we wspinaniu zimowym

Wspinanie zimowe jest znacznie bardziej wymagające niż wspinaczka letnia. Dlatego warto się z nim zaznajamiać metodą "małych kroków", od bardzo łatwych do coraz to trudniejszych celów.


Szkolenia lodowcowe

Przed każdym wyjazdem w góry lodowcowe, kandydaci na taki wyjazd winni zaznajomić się z charakterystycznymi dla lodowców niebezpieczeństwami oraz z metodami ratownictwa i autoratownictwa lodowcowego. Czynności te należy trenować i doskonalić w warunkach naturalnych (na lodowcach), jako mogące zadecydować o zdrowiu i życiu wszystkich członków zespołu.


Szkolenia lawinowe

Niezwykle dzisiaj popularne szkolenia lawinowe powinny być prowadzone wyłącznie przez osoby, które w tej materii posiadają gruntowne wykształcenie i długoletnią praktykę. Podstawą tego szkolenia musi być profilaktyka wypadków lawinowych. Polega ona głównie na nauce oraz unifikacji umiejętności rozpoznawania śniegów potencjalnie lawiniastych. Tak jak wiele czynności mogących decydować o życiu ludzkim, szkolenia te powinny być powtarzane cyklicznie, co najmniej raz przed każdym sezonem zimowym. Dodatkowo należy te umiejętności doskonalić przy każdej możliwej okazji - np. przy ew. załamaniu pogody- zamiast wyjścia na wspinanie czy na turę narciarską.