Przewodnictwo na trasach znakowanych i nieznakowanych

Asysta i fachowe doradztwo przewodnika zwiększają komfort oraz poczucie bezpieczeństwa turystów na typowo wysokogórskich szlakach, w trudnych warunkach a także przy załamaniach pogody.

Przewodnictwo górskie to dzisiaj najczęściej zwiedzanie najpiękniejszych dolin i miejsc widokowych oraz wchodzenie w małych zespołach na ciekawe szczyty.


Przewodnictwo wysokogórskie

Przechodzenie dróg o charakterze technicznym ale jeszcze poniżej trudności wspinaczkowych mieści się w zakresie możliwości przeciętnie sprawnych ludzi. W wielu eksponowanych (przepaścistych) miejscach przewodnik asekuruje Klientów liną. Dlatego zespoły muszą być niewielkie, a ich liczebność zależna od trudności planowanej trasy i spodziewanych warunków. Bardzo wskazane jest stosowanie sprawdzonej metodycznej zasady "od łatwiejszego do trudniejszego".


Przewodnictwo wspinaczkowe

Przewodnictwo wspinaczkowe to przechodzenie z Klientem dróg o trudnościach wspinaczkowych. W zależności od stopnia zaawansowania i możliwości Klienta, a także od warunków, itp., mogą to być drogi o rozmaitych stopniach trudności. Od takich jak np. MNICH (różnymi drogami) do takich jak np. ZAMARŁA TURNIA południową ścianą, WIELICKA BASZTA płd.-zach. ścianą, "Hokejka" na zach. ścianie ŁOMNICY czy drogi na GALERII GANKOWEJ, GALERII OSTERWY lub nawet na KAZALNICY MIĘGUSZOWIECKIEJ.