Podane poniżej honoraria przewodnickie  dotyczą zamówień złożonych i zadatkowanych na ponad 90 dni przed terminem wycieczki. Nie dotyczą weekendów oraz dni świątecznych. Zamówienia składane z mniejszym wyprzedzeniem niż 90 dni są droższe.

UWAGA:
- koszty noclegów, wyżywienia i ewentualnego dojazdu przewodnika  pokrywają  Kontrahenci zamawiający usługę;

- regulacje finansowe następują przed rozpoczęciem wycieczki.

 

I. Przewodnictwo wysokogórskie w WARUNKACH LETNICH :

przy 1 osobie:            od 700  PLN za dzień;

przy 2 osobach :        od 900 PLN za dzień;

-------------------------------------------------------------------------------------------

przy 3 osobach (tylko w b.dobrych warunkach) :     od 1200 PLN za dzień ;

przy 4 osobach : (tylko w b.dobrych warunkach) :   od 1300 PLNza dzień ;

przy 5 osobach : (tylko w b.dobrych warunkach) :   od 1400 PLN za dzień ;

W / w wynagrodzenia za przewodnictwo wysokogórskie dotyczą dróg standardowych, do I stopnia trudności UIAA,  Pozostałe są wyceniane osobno, m.in. w zależności od stopnia trudności, długości i powagi tury, panujących warunków, itp.

Maksymalna ilość osób w grupie to: 1-2 (np. przy wspinaniu w górach), do 3-4 (np. przy wycieczkach na nietrudne szczyty w b.dobrych = bezśnieżnych warunkach).

 

II. Przewodnictwo wysokogórskie w WARUNKACH ZIMOWYCH :

za wycieczkę indywidualną :  od  900 PLN ;

przy 2 osobach :                    od 1200 PLN ;

--------------------------------------------------------------------------------

przy 3 osobach :                    od 1400 PLN ;

przy 4 osobach :                    od 1500 PLN ;

 

III. PRZEWODNICTWO WSPINACZKOWE:

Wyłącznie dla 1-2 wcześniej przeszkolonych osób. Wynagrodzenie przewodnika zależy od trudności, długości i powagi przebywanych dróg. Zaczyna się od 800 zł za dzień w warunkach letnich oraz od 1000 zł w warunkach zimowych.

 

IV. WYCIECZKI NARCIARSKIE, WYCIECZKI W RAKIETACH    ŚNIEŻNYCH :

Przy 1 osobie:        od 900 PLN  za dzień;

przy 2 osobach :  od 1000 PLN  za dzień;

przy 3 osobach :  od 1100  PLN  za dzień;

przy 4 osobach :  od 1200  PLN  za dzień;

przy 5 osobach :  od 1300  PLN  za dzień;

przy 6 osobach :  od 1400  PLN  za dzień;

przy 7 osobach :  od 1500  PLN  za dzień;

Sugerowana ilość osób w grupie narciarskiej to nie więcej niż 5 osób na 1 przewodnika. Maksymalna ilość osób w grupie narciarskiej to 7 osób, (przy b. łatwych trasach i b. dobrych warunkach).

W warunkach zimowych wszyscy Klienci  są wyposażani BEZPŁATNIE w sprzęt lawinowy (detektory, sondy, łopatki). Nie dotyczy to oczywiście lekcji narciarskich prowadzonych na przygotowanych trasach narciarskich, wycieczek tatrzańskimi dolinami itp. terenów, gdzie taki sprzęt jest zbędny.

 

V. WYNAGRODZENIE PRZEWODNICKIE W GÓRACH LODOWCOWYCH zaczyna się od 1200 zł za dzień i zależy m.in. od planowanej trasy, ilości dni, itp.

 

VI. SZKOLENIE NARCIARSKIE / NAUKA JAZDY NA NARTACH :

1 osoba :    600 PLN za dzień (bez ograniczenia ilości godzin)

2 osoby :    800 PLN za dzień (bez ograniczenia ilości godzin)

3 osoby :    900 PLN za dzień (bez ograniczenia ilości godzin)

4 osoby :  1000 PLN za dzień (bez ograniczenia ilości godzin)

5 osób :    1200 PLN za dzień (bez ograniczenia ilości godzin)

 

VII. GRUPY ZBIOROWE płacą po 1500 PLN za dzień, ZA WYJĄTKIEM:

  • grup złożonych wyłącznie z obywateli polskich, którym udzielana jest 30 % zniżka (wynagrodzenie przewodnika wynosi 1000 PLN za dzień)
  •  grup złożonych z polskich dzieci i polskiej młodzieży szkolnej, którym udzielana jest 50 % zniżka (wynagrodzenie przewodnika wynosi 750 PLN za dzień).

 

W wynagrodzenie przewodnika NIE SĄ wliczone koszty dojazdów, powrotów, biletów na kolejki, noclegów, pozwoleń na wjazdy,  itp. koszty dodatkowe przewodnika, którymi to kosztami obciążani są Kontrahenci zamawiający usługę.

 

Poza Tatrami obowiązują opłaty zgodne z cennikami państw, na których terytorium wykonywana jest usługa.

 

ZNIŻEK udzielam STAŁYM KLIENTOM oraz przy opłacanych w całości z góry zamówieniach "hurtowych", tzn. za 10 lub więcej dni w jednym roku kalendarzowym.

 

Z wycieczkami zbiorowymi chodzę tylko tam, gdzie liczebność grupy nie stanowi ponad przeciętnego zagrożenia dla uczestników wycieczki oraz nie powoduje nadmiernych szkód przyrodniczych.

Ze względów na szacunek do górskiej przyrody oraz do... nas samych, maksymalna wielkość grupy zbiorowej  na trasach poniżej granicy lasów to 20 osób, a  ponad granicami lasów do 10 osób.

O ilości uczestników wycieczki w grupie decyduje przewodnik, w zależności m.in. od: trudności planowanej trasy, aktualnie panujących warunków, prognozy pogody, stopnia zaawansowania uczestników, itp.