• Lodowy z logo IVBV i TOPR_wersja polska

    Lodowy z logo IVBV i TOPR_wersja polska

  • Panoramiczne KOŁOWY z KIEŻMARSKIEJ

  • Panoramiczne GANEK, RUMANOWY, ŻŁOBISTY z Osterwy

GERLACH (2663 m; 2655 m; 2654 m)

Popularna wycieczka na najwyższy szczyt Tatr i całych Karpat.
Wymagana dobra kondycja i obycie z ekspozycją. Wskazane jest wcześniejsze przebycie co najmniej kilku tras wysokogórskich, takich jak np. Orla Perć, Rysy od strony polskiej, Przełęcz pod Chłopkiem, itp.
Wejścia odbywają się najczęściej albo drogą normalną, albo drogą Vlada Tatarki, albo granią Martina od Litworowej Przełęczy.
Z początkującymi lub nieznanymi przewodnikowi Klientami tylko drogą normalną.

ILOŚĆ OSÓB:

  • w warunkach letnich (bez śniegu i lodu) na drogę normalną jeden przewodnik zabiera w zasadzie 1 do 2 osób, ale przy bardzo dobrych warunkach i bardzo dobrych prognozach przewodnik może zgodzić się na zabranie nawet 3 osób.
  • w warunkach zimowych (przy zaśnieżeniu i zalodzeniu) jeden przewodnik zabiera 1 lub 2 osoby.

Na drogę Tatarki i na Grań Martina od 1 do 2 osób.

Poniżej 2 widoki na masyw Gerlacha:
1) od płn.-wsch.    oraz     2) od płn.-zach.,


MNICH (2068 m)

Jest jedną z najpopularniejszych turni wspinaczkowych w Tatrach.
Już od r. 1880 ludzie wchodzą tam drogami o bardzo zróżnicowanych stopniach trudności. Wejście drogą pierwszych zdobywców (Macieja Sieczki z Janem Gwalbertem Pawlikowskim) jest osiągalne również dla sprawniejszych turystów - oczywiście z przewodnikiem.
Ewentualne wstępne przeszkolenie w skałkach poprawia znacząco komfort wspinania, a przede wszystkim zwiększa poczucie bezpieczeństwa podczas zejścia, które częściowo odbywa się za pomocą zjazdów bądź opuszczania na linie.
Jeden przewodnik zabiera równocześnie 1 lub 2 osoby.


ŁOMNICA (2634 m; 2632 m)

Wycieczka na drugi pod względem wysokości i zarazem jeden z najsłynniejszych szczytów tatrzańskich. Prowadzi nań wiele interesujących dróg o różnych stopniach trudności. Najczęściej wejścia odbywają się od Łomnickiej Przełęczy. Inne popularniejsze drogi to m.in. przez Miedziane Ławki z Dol. Kieżmarskiej, słynna Droga Jordana z Dol. Małej Zimnej Wody, czy Żlebem Tery'ego z tejże doliny. Wprawniejsi i sprawniejsi, obeznani co nieco ze wspinaniem, mogą pokusić się o wejścia trudniejsze, zaliczane już do dróg wspinaczkowych. W zależności od trudności drogi i warunków, przewodnik zabiera od 1 do 3 osób.


LODOWY (2630 m; 2628 m; 2627 m)

Wycieczka na trzeci co do wysokości, a najwyższy w głównej grani szczyt tatrzański. Najczęstsze wejścia dokonywane są oczywiście drogą normalną, przez słynnego niegdyś "Konia". Dla wprawniejszych i sprawniejszych w grę wchodzą także drogi nieco trudniejsze, np. granią od Lodowej Kopy, przez Walową Drabinę i.t.p.


DURNY (2625 m; 2623 m)

Czwarty pod względem wysokości szczyt tatrzański. Odwiedzany znacznie rzadziej niż jego wyżsi sąsiedzi. Należy do ciekawszych, ambitniejszych i tych trudniejszych do osiągnięcia, nawet najłatwiejszą drogą. Przewodnik zabiera jednocześnie tylko 1-2 osoby.


WYSOKA (2560 m)

Jeden z najpiękniejszych szczytów tatrzańskich, nie tylko pod względem sylwetki, ale także widoków, zaliczanych do najciekawszych w Tatrach. Jeden przewodnik zabiera 1-2 osoby, a przy doskonałych warunkach i idealnych prognozach ewentualnie 3 osoby.


KIEŻMARSKI (2558 m; 2556 m)

Wycieczka na jeden z najwyższych szczytów tatrzańskich - historycznie pierwszy z nich, odwiedzany przez turystów już od XVII wieku (przed 1654 r.). Jeden przewodnik zabiera zazwyczaj 1-2 osoby w warunkach letnich (brak śniegu i lodu), a 1 osobę w warunkach zaśnieżenia i zalodzenia.


GANEK (2465 m; 2459 m)

Ganek to jeden z ciekawszych masywów tatrzańskich. Posiada 3 wierzchołki:  Mały, Pośredni i Wielki Ganek. Z Małego Ganku ku płn.-zachodowi opada słynna, 300 m wys. ściana Galerii Gankowej.


MIĘGUSZOWIECKI SZCZYT WIELKI (2438 m)

Wycieczka na prawdopodobnie najciekawszy i najambitniejszy szczyt Polski. Tylko dla zaawansowanych - wprawnych i sprawnych. W warunkach letnich maksymalnie 2 osoby z jednym przewodnikiem. W warunkach zaśnieżenia i zalodzenia - 1 osoba.