Informacje ogólne

Podane poniżej honoraria przewodnickie  są cenami promocyjnymi, dotyczącymi zamówień złożonych i zadatkowanych na ponad 90 dni przed terminem wycieczki. Zamówienia składane z mniejszym wyprzedzeniem są droższe. Weekendy oraz dni świąteczne kosztują o 50 % więcej niż dni powszednie.

UWAGI :
- koszty noclegów, wyżywienia i ewentualnego dojazdu przewodnika  pokrywają  Kontrahenci zamawiający usługę;
- regulacje finansowe następują przed rozpoczęciem wycieczki.

Podane stawki wynagrodzeń przewodnickich (patrz: wynagrodzenie przewodnickie) dotyczą dróg  standardowych, do I stopnia trudności, w dogodnych warunkach letnich. Pozostałe są wyceniane osobno, m.in. w zależności od stopnia trudności, długości tury, panujących warunków, ilości osób w grupie, itp.
Maksymalna ilość osób w grupie:
- przy wspinaniu w górach: 1-2 osoby
- przy wycieczkach na niektóre popularne szczyty: do 2 osób, a w b.dobrych (m.in. bezśnieżnych)  warunkach do 3 osób;
- na wycieczki nie techniczne ponad granicami lasów: do 10 osób;
- na takie same wycieczki do granicy lasów: do 20 osób.

ZNIŻEK udzielam STAŁYM KLIENTOM oraz przy opłacanych w całości z góry zamówieniach "hurtowych", tzn. za 10 lub więcej dni w roku kalendarzowym.

Wycieczki zbiorowe

Z wycieczkami zbiorowymi chodzę tylko tam, gdzie liczebność grupy nie stanowi ponad przeciętnego zagrożenia dla uczestników wycieczki oraz nie powoduje nadmiernych szkód przyrodniczych.
Ze względów na szacunek do przyrody oraz do... nas samych, maksymalna wielkość grupy zbiorowej na trasach poniżej granicy lasów wynosi do 20 osób a  ponad granicami lasów do 10 osób.
O ilości uczestników wycieczki w grupie decyduje przewodnik, w zależności m.in. od: trudności planowanej trasy, aktualnie panujących warunków, prognozy pogody, stopnia zaawansowania uczestników, itp.

I. Przewodnictwo wysokogórskie w WARUNKACH LETNICH :

przy 1 osobie:            od   1400 PLN za dzień;
przy 2 osobach :        od   1900 PLN za dzień;
przy 3 osobach (tylko w b.dobrych warunkach) :     od 2400 PLN za dzień ;
przy 4 osobach : (tylko w b.dobrych warunkach) :   od 3000  PLN za dzień ;

Maksymalna ilość osób w grupie to: 1-2 (np. przy wspinaniu w górach), do 3-5 (np. przy wycieczkach na nietrudne szczyty w b.dobrych = bezśnieżnych warunkach).

W / w wynagrodzenia za przewodnictwo wysokogórskie dotyczą dróg standardowych, do I stopnia trudności UIAA,  Pozostałe są wyceniane osobno, m.in. w zależności od stopnia trudności, długości i powagi tury, panujących warunków, itp.

II. Przewodnictwo wysokogórskie w WARUNKACH ZIMOWYCH :

za wycieczkę indywidualną :  od 1800  PLN ;
przy 2 osobach :                      od 2400  PLN ;

-------------------------------------------------------
 

III. PRZEWODNICTWO WSPINACZKOWE:

Wyłącznie dla 1-2 wcześniej przeszkolonych osób. Wynagrodzenie przewodnika zależy od trudności, długości i powagi przebywanych dróg. Zaczyna się od 1400 zł za dzień w warunkach letnich oraz od 1800 zł w warunkach zimowych przy jednej osobie. Przy 2 osobach odpowiednio od 1900 zł latem i od 2400 zł zimą.

IV. ŁATWE WYCIECZKI I SZKOLENIA NARCIARSKIE oraz WYCIECZKI W RAKIETACH ŚNIEŻNYCH :
Przy 1 osobie:          od   900 PLN  za dzień;
przy 2 osobach :      od 1000 PLN  za dzień;
przy 3 osobach :      od 1200  PLN  za dzień;
przy 4 osobach :      od 1400  PLN  za dzień;
przy 5 osobach :      od 1500  PLN  za dzień;

Sugerowana maksymalna ilość osób w grupie narciarskiej to nie więcej niż 3-5 osób na 1 przewodnika. Przy b. łatwych trasach i b. dobrych warunkach, sugerowana maksymalna ilość osób w grupie narciarskiej to 7 osób.

W warunkach zimowych wszyscy Klienci  są wyposażani BEZPŁATNIE w sprzęt lawinowy (detektory, sondy, łopatki). Nie dotyczy to oczywiście lekcji narciarskich prowadzonych na przygotowanych trasach narciarskich, wycieczek tatrzańskimi dolinami itp.terenów, gdzie taki sprzęt jest zbędny.

V. WYNAGRODZENIE PRZEWODNICKIE W GÓRACH LODOWCOWYCH zaczyna się od 1500 zł za dzień i zależy m.in. od planowanej trasy, ilości dni, itp.

VI. SZKOLENIE NARCIARSKIE / NAUKA JAZDY NA NARTACH :
1 osoba :     900  PLN za dzień (bez ograniczenia ilości godzin);
2 osoby :   1000  PLN za dzień (bez ograniczenia ilości godzin);
3 osoby :  1200  PLN za dzień (bez ograniczenia ilości godzin);
4 osoby :  1400  PLN za dzień (bez ograniczenia ilości godzin);
5 osób :    1500  PLN za dzień (bez ograniczenia ilości godzin);

VII. GRUPY ZBIOROWE płacą po 1600  PLN za dzień, ZA WYJĄTKIEM:

  • grup złożonych wyłącznie zobywateli polskich, którym udzielana jest 25 % zniżka (wynagrodzenie przewodnika wynosi 1200  PLN za dzień)
  •  grup złożonych z polskich dzieci ipolskiej młodzieży szkolnej, którym udzielana jest 50 % zniżka (wynagrodzenie przewodnika wynosi 800  PLN za dzień).

W wynagrodzenie przewodnika NIE SĄ wliczone koszty dojazdów, powrotów, biletów na kolejki, noclegów, pozwoleń na wjazdy,  itp. koszty dodatkowe przewodnika, którymi to kosztami obciążani są Kontrahenci zamawiający usługę.

Poza Tatrami obowiązują opłaty zgodne z cennikami państw, na których terytorium wykonywana jest usługa.

ZNIŻEK udzielam STAŁYM KLIENTOM oraz przy opłacanych w całości z góry zamówieniach "hurtowych", tzn. za 10 lub więcej dni w jednym roku kalendarzowym.

Z wycieczkami zbiorowymi chodzę tylko tam, gdzie liczebność grupy nie stanowi ponad przeciętnego zagrożenia dla uczestników wycieczki oraz nie powoduje nadmiernych szkód przyrodniczych.

Ze względów na szacunek do górskiej przyrody oraz do... nas samych, maksymalna wielkość grupy zbiorowej ( LATEM ) na trasach poniżej granicy lasów to 20 osób, a  ponad granicami lasów do 10 osób.

O ilości uczestników wycieczki w grupie decyduje przewodnik, w zależności m.in. od: trudności planowanej trasy, aktualnie panujących warunków, prognozy pogody, stopnia zaawansowania uczestników, itp.

Warunki rezerwacji

1. Ustalenie terminu, potwierdzone przez obydwie ze stron mailowo lub  pisemnie.
2. Potwierdzenie ustalonego terminu określoną w korespondencji przedpłatą na konto  bankowe.

Proszę o jak najwcześniejsze składanie zamówień - najlepiej z wyprzedzeniem ok. 3 miesięcy lub nawet większym. Oczywiście obsługa zgłoszeń  "z marszu" też jest możliwa, ale takie zamówienia są droższe, a ich realizacja znacznie trudniejsza i mniej prawdopodobna.

>> Rezerwacja Terminu - Użyj formularza kontaktowego >>

 

 

Dane konta bankowego:

Biuro Przewodnickie K-2 Piotr Konopka
IBAN: PL 28 1050 1474 1000 0012 0021 0365
BIC / SWIFT: ING BP LPW
ING Bank Śląski O/ Zakopane, ul. Jagiellońska 23, 34-500 Zakopane / PL